'Abasa (Ia Bermuka masam) [80]:8 {42 Ayat | Makiyyah}

وَاَمَّا مَنْ جَاۤءَكَ يَسْعٰىۙ ﴿عبس [٨٠]:٨﴾

wa ammā man jā`aka yas'ā

Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), ('Abasa [80]:8)

23

وَأَمَّا
dan adapun

مَن
siapa/orang

جَآءَكَ
datang kapadamu

يَسْعَىٰ
berjalan/bersegera

Topik Pilihan