'Abasa (Ia Bermuka masam) [80]:26 {42 Ayat | Makiyyah}

ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّاۙ ﴿عبس [٨٠]:٢٦﴾

ṡumma syaqaqnal-arḍa syaqqā

kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, ('Abasa [80]:26)

Baca QS. 'Abasa Diskusi

ثُمَّ
kemudian

شَقَقْنَا
Kami belah

ٱلْأَرْضَ
bumi

شَقًّا
belahan (sebaik-baiknya)