Bulughul Maram

Kitab Thaharah: Bab Wudhu, Mengusap Ubun-ubun, Imamah, dan Sepatu, Hadis No. 46

  • ARTIKEL
  • Minggu, 19 Juni 2022 | 20:21 WIB
  • 230
foto

Foto/Rusman H Siregar/sindonews

Di antara benda peninggalan Rasulullah SAW, Imamah/serban (kiri), darah bekam (foto kanan), rambut dan kayu siwak beliau.

46 - وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةٍ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ, فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ, وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه مسلم (274) (83)

43. Dari al Mughirah bin Syu’bah RA, bahwa Nabi SAW berwudhu, lalu mengusap ubun-ubun, serta bagian atas sorban dan kedua khuf (sepatu). (HR. Muslim)

[Shahih Muslim 274]

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[سبل السلام]

Biografi Perawi

Al Mughirah dijuluki juga dengan Abu Abdullah dan Abu Isa. Masuk Islam pada waktu perang Khandaq dan datang sebagai muhajir. Yang pertama diikutinya adalah perjanjian Hudaibiyah. Wafat tahun 50 H di Kufah saat menjabat sebagai penguasa di sana dari pihak Muawiyah. Dia adalah putra Syu’bah.

Penjelasan Kalimat

bahwa Nabi SAW berwudhu, lalu mengusap ubun-ubun (dalam Al Qamus kata an Nashiyah dan an nushaah guntingan rambut), serta bagian atas sorban dan kedua khuf (sepatu). (beliau mengusap keduanya)

Tafsir Hadits

Hadits di atas adalah dalil tidak diperbolehkannya membatasi hanya mengusap ubun-ubun. Zaid bin Ali RA dan Abu Hanifah berkata, ‘Boleh hanya mengusap ubun-ubun’. Dan Ibnu Qayyim berkata, ‘Tidak ada satu hadits pun berasal dari Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa beliau hanya mengusap sebagian rambut kepala. Jika mengusap ubun-ubun, beliau menyempurnakannya dengan mengusap di atas sorban.’ Sebagaimana dalam hadits Al Mughirah ini.

Disebutkan oleh Ad Daruquthni bahwa ia meriwayatkannya dari 60 orang. Dan jumhur tidak mengatakan adanya pembatasan hanya dengan mengusap di atas sorban.

Ibnu Qayyim berkata, ‘Sesungguhnya beliau SAW terkadang mengusap atas kepalanya dan terkadang atas sorbannya, dan pada waktu lain ia mengusap jambul (ubun-ubun) dan atas sorban.’ Mengusap kedua khuf akan disebutkan dalam bab tersendiri, demikian pula mengusap sorban.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[إبانة الأحكام]

 وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةٍ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ, فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ, وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

43. Daripada al-Mughirah ibn Syu'bah (r.a) bahawa Nabi (s.a.w) pernah berwuduk dengan mengusap ubun-ubunnya, pernah pula mengusap serbannya, dan pernah pula mengusap kedua-dua khufnya.” (Disebut oleh Muslim)

Makna Hadis

Ada ketikanya Nabi (s.a.w) ketika berwuduk mengusap kepala, ada ketikanya hanya mengusap serban dan ada ketikanya pula mengusap ubun-ubun dan serbannya. Baginda pernah mengusap kedua khuffnya, sama ada ketika bermukim mahupun ketika bermusafir sebagai keringanan bagi umatnya.

Analisis Lafaz

فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ al-nashiyah ialah rambut yang berada pada bahagian hadapan kepala, yakni ubun-ubun.
الْعِمَامَةِ topi besi dan kain serban yang dililitkan di kepala. Bentuk jamaknya ialah al-'ama'im dan al-'imam. Ia turut diberi nama al-khimar.
وَالْخُفَّيْنِ bentuk tatsniyah dari lafaz al-khuff, stoking kaki yang terbuat daripada kulit.

Fiqh Hadis

1. Rasulullah (s.a.w) mengusap seluruh kepalanya. Inilah pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik.
2. Rasulullah (s.a.w) mengusap ubun-ubunnya. Ulama mazhab Hanafi membuat batasan minimum mengusap kepala satu perempat kepala, sedangkan batasan minimum menurut ulama mazhab al-Syafi'i pula sudah memadai dengan sekadar adanya mengusap sebahagian kepala, sekalipun hanya mengusap sehelai rambut.
3. Rasulullah (s.a.w) mengusap serbannya. Inilah yang dijadikan pegangan oleh Imam Ahmad, namun ulama selainnya tidak berpendapat demikian. Imam Ahmad mensyaratkan hendaklah seseorang yang hendak mengusap serban itu memakainya dalam keadaan suci yang sempurna dan hendaklah sebahagian daripada serban itu berada di bawah rahang. Al-Nawawi berkata: “Jika seseorang hanya mengusap serban dan tidak mengusap sedikit pun dari kepala, maka itu tidak memadai menurut Imam al-Syafi‟i tanpa wujud perselisihan pendapat. Begitu pula mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah.”
4. Rasulullah (s.a.w) mengusap dua khuffnya, sama ada ketika bermukim mahupun ketika bermusafir. Ini menjadi pegangan seluruh ulama fiqh.

Periwayat Hadis

Al-Mughirah ibn Syu'bah ibn Abu 'Amir al-Tsagafi, nama panggilannya adalah Abu Muhammad. Beliau turut dalam Perjanjian al-Hudaibiyah dan masuk Islam pada zaman perang al-Khandaq. Beliau meriwayatkan 136 hadis. Peperangan yang pernah diikutinya ialah perang al-Yamamah, perang al-Yarmuk dan perang al-Qadisiyah. Beliau seorang cendekiawan yang cerdas. Menurut satu pendapat, beliau telah melindungi seribu orang wanita. Beliau meninggal dunia pada tahun 50 Hijriah di Kufah dalam usia 70 tahun. Ketika itu beliau menjawat sebagai gabenor dari pihak Mu'awiyah.

Sumber: 1. Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam karangan  Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani (773 H - 852 H) 2. Subulus Salam Karangan Imam Ash-Shan'ani (w. 1182 H). 3. Ibanatul Ahkam Karangan Alawi Abbas Al-Maliki (w. 1391 H) dan  Hasan Sulaiman An-Nuri.

====

Catatan editor: 

نَاصِيَة = rambut di dahi, jambul, ubun-ubun (Kamus  online https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D9%86%D9%8E%D8%A7%D8%B5%D9%90%D9%8A%D9%8E%D8%AA%D9%90/)

نَاصِيَة = Dahi (Kamus Idris Marbawi)

 

Penulis: Mualif
Editor: Muhamad Basuki
©2022 Al-Marji'

Bagikan melalui:
Artikel Terkait

Topik Pilihan