Bulughul Maram

01. Kitab Thaharah: 3. Bab Menghilangkan Najis - 6. Darah Haid yang Mengenai Pakaian - Hadis No. 30

  • ARTIKEL
  • Rabu, 27 April 2022 | 04:00 WIB
  • 278
foto

Foto: © guesehat.com

30 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ - فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ: «تَحُتُّهُ, ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ, ثُمَّ تَنْضَحُهُ, ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْه. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (227)، (307)، مسلم (291) من طريق فاطمة بنت المنذر، عن جدتها أسماء، به.

27. Dari Asma binti Abu Bakar RA bahwa Nabi SAW bersabda mengenai darah haidh yang mengenai pakaian, “Engkau menggosoknya kemudian mengeruknya dengan air, kemudian memercikinya lalu engkau shalat padanya.” (Muttafaq alaih)

[Shahih: Al Bukhari 227, Muslim 291]

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[سبل السلام]

Biografi Perawi

Asma’ adalah puteri Abu Bakar, Ummu Abdullah bin Az Zubair, masuk Islam di Makkah sejak dahulu dan membaiat Nabi SAW. ia lebih tua sepuluh tahun dari Aisyah RA, dan meninggal dunia di Makkah pada tahun 73 H, setelah terbunuh putranya kurang dari sebulan dalam usia 100 tahun. Giginya tetap utuh dan tidak ada perubahan pada akalnya, tetapi ia telah buta.

Penjelasan Kalimat

Nabi SAW bersabda mengenai darah haidh yang mengenai pakaian, “Engkau menggosoknya (yakni, mengeruknya, maksudnya menghilangkan bendanya)  kemudian mengeruknya dengan air, (yaitu kain tersebut. Maksudnya ia menggosok darah tersebut dengan ujung-ujung jarinya agar dapat hilang dan yang meresap ke dalam kain tersebut dapat keluar) kemudian memercikinya (yakni mencucinya dengan air)  lalu engkau shalat padanya.”

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan lafazh,

[اُقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ وَاغْسِلِيهِ]

“Gosoklah kemudian cuci dan shalat padanya.”

[Shahih: Shahih Ibnu Majah 634]

Dan Ibnu Abi Syaibah dengan lafazh:

[اُقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ وَاغْسِلِيهِ وَصَلِّي فِيهِ]

Gosok dan cucilah dengan air, lalu shalatlah padanya.”

[Al Mushannaf 1/91]

Dan diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari hadits Ummi Qais binti Mihshan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai darah haid yang mengenai pakaian, maka beliau menjawab,

حُكِّيهِ بِصَلَعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

“Gosoklah dengan batu, cucilah dengan air dan daun bidara.”

[Shahih: Shahih Abu Daud 363]

Ibnu Al Qaththan berkata, “Isnadnya pada puncak keshahihan, dan saya tidak mengetahui ada cacatnya. Sabda beliau, ‘Dengan Ash Shal’, yaitu batu.

Tafsir Hadits

Hadits tersebut adalah dalil najisnya darah haidh, wajibnya mencuci dan bersungguh-sungguh dalam menghilangkannya berdasarkan banyaknya lafazh yang digunakan dan yang mengungkapkannya, seperti menggosok, mengeruk dan memerciki untuk menghilangkan bekasnya. Dan zhahirnya, bahwa tidak wajib selain itu, meskipun masih ada bendanya yang tersisa maka tidak wajib memaksakan untuk menghilangkannya karena tidak disebutkan dalam hadits tersebut sementara dibutuhkan keterangan, juga karena diriwayatkan pada yang lainnya:

[وَلَا يَضُرُّك أَثَرُهُ]

‘Dan bekasnya tidak membahayakanmu.’

[shahih: shahih Abu Daud 365]

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[إبانة الأحكام]

 وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ - فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ: «تَحُتُّهُ, ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ, ثُمَّ تَنْضَحُهُ, ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

27. Daripada Asma' binti Abu Bakar al-Siddiq (r.a) bahawa Nabi (s.a.w) pernah bersabda berkaitan darah haid yang terkena pakaian: “Hendaklah kamu mengoreknya terlebih dahulu lalu kamu kucak dengan air. Setelah itu kamu siram dengan air dan barulah kamu boleh solat dengan memakainya.” (Muttafaq 'alaih)

Makna Hadis

Mematuhi undang-undang samawi dan ajaran Islam merupakan satu kemestian bagi umat manusia. Syariat Islam memerintahkan kita supaya sentiasa menjaga kebersihan dan membasuh najis yang terkena pakaian kita. Siti Hawa diseksa lantaran membangkang perintah Allah. Dia terpaksa menjalani masa mengandung dan melahirkan anak dengan susah payah, di samping menjadikannya mengeluarkan darah sebulan sekali. Sejak itu Siti Hawa haid, lalu dikatakan kepadanya: “Telah ditetapkan ke atas dirimu dan anak-anak perempuan kamu berhaid.” Ia menjadi sebahagian hidup kaum perempuan.

Kadang kala pakaian wanita yang haid terpalit darah haid dan oleh kerananya, syariat Islam memerintahkan supaya bekas darah itu dikorek, lalu dikucak dan dicuci dengan air hingga ketiga-tiga sifatnya hilang.

Analisis Lafaz

الْحَيْضِ, menurut bahasa adalah mengalir, sedangkan menurut syariat pula ialah darah biasa yang keluar dari rahim dalam waktu-waktu tertentu.” Darah tersebut bersifat semula jadi dan pembawaan.
تَحُتُّهُ, mengoreknya. Makna yang dimaksudkan di sini ialah untuk menghilangkan 'ain (objek)nya.
تَقْرُصُهُ, asal al-qarsh ialah al-dalk yang bermaksud menggosok dengan jari-jemari supaya dengan cara itu semua apa yang telah diserap oleh pakaian keluar. Dengan erti kata lain, mengucaknya dengan air.
تَنْضَحُهُ, mengucurkannya atau membasuhnya dengan air. Diertikan demikian kerana dalam hadis lain kerap disebut lafaz al-nadh dengan erti al-ghusl (membasuh).

Fiqh Hadis

1. Hukum darah itu najis.
2. Wajib membasuh tempat yang terkena darah dengan air dan bersungguh-sungguh dalam menghilangkan kesannya dengan cara mengorek dan mengucak serta membasuhnya agar kesannya hilang. Cara menghilangkan semua najis dalam bentuk cecair adalah menggunakan air.
3. Amaran keras daripada melakukan pembaziran ketika membasuh najis. Inilah makna yang terkandung dalam ungkapan al-nadh yang maknanya menggunakan air secara tidak berlebihan dan tidak boleh membazir.
4. Kesan warna darah jika sukar dihilangkan adalah dimaafkan dengan syarat telah bersungguh-sungguh membasuhnya untuk menghilangkan warnanya. Ini berlandaskan kepada dalil yang akan disebut pada hadis berikut ini: “Dan tidak membahayakanmu kesan yang masih ada itu.”

Periwayat Hadis

Asma' binti Abu Bakar al-Siddiq adalah seorang wanita yang berhijrah dan tokoh yang disegani. Beliau meriwayatkan sebanyak 56 hadis. Kedua anaknya iaitu 'Abdlullah ibn al-Zubair dan Urwah ibn al-Zubair mengambil riwayat daripadanya. Demikian pula Ibn 'Abbas dan mawla kedua-dua anak Asma' binti Bakar al-Sidiq, iaitu 'Abdullah ibnu Kaisan, serta sekumpulan sahabat yang lain.

Beliau diberi gelaran Dzat al-Nitaqain. Beliau adalah orang kelapan belas yang masuk Islam di Mekah pada tahun 73 Hijriah. Tidak satu pun giginya yang tanggal sepanjang hidupnya dan akalnya tetap stabil (tidak nyanyuk) pada usia tuanya, namun di akhir hidupnya beliau buta. Beliau adalah orang yang meninggal dunia paling akhir dari kalangan Muhajirat.***

Sumber: 1. Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam karangan Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani (773 H - 852 H) 2. Subulus Salam Karangan Imam Ash-Shan'ani (w. 1182 H). 3. Ibanatul Ahkam Karangan Alawi Abbas Al-Maliki (w. 1391 H) dan Hasan Sulaiman An-Nuri.

Penulis: Mualif
Editor: Muhamad Basuki
©2022 Al-Marji'

Bagikan melalui:

Topik Pilihan