Bulughul Maram

01. Kitab Thaharah: 2. Bab Bejana - Bejana Ahli Kitab dan Penggunaannya - Hadis No. 22

  • ARTIKEL
  • Selasa, 19 April 2022 | 21:01 WIB
foto

Foto: © gotravelly.com

Tempat air yang terbuat dari kulit

22 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّئُوا مِنْ مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري: 1/ 76 (344)، ومسلم: 2/ 140 (1595)

20.  Dari Imran bin Hushain RA bahwa Nabi SAW bersama para shahabatnya berwudhu  dari bejana seorang perempuan musyrik. (Muttafaq alaih dalam sebuah hadits yang panjang)

[Shahih: Al Bukhari 3444, Muslim 682]

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[سبل السلام]

Biografi Perawi

Imran bin Hushain adalah Abu Nujaid al Khuza’i Al Ka’bi. Masuk Islam pada perang Khaibar, ia tinggal di Bashrah hingga meninggal dunia pada tahun 52 atau 53 H, dia termasuk shahabat yang paling mulia dan ahli fikih.

Tafsir Hadits

Dikeluarkan oleh Al Bukhari dengan beberapa lafazh, di antaranya:

“bahwa beliau SAW mengutus Ali RA dan seorang shahabat lain bersamanya pada salah satu perjalanan beliau, lalu mereka kehabisan air, maka beliau SAW bersabda, “Pergilah kalian berdua mencari air.” Lalu keduanya berangkat dan menemui seorang perempuan di antara kedua bejana atau tempat perbekalan yang terbentang dan penuh air di atas untanya. Lalu keduanya bertanya kepadanya, “Dimana air?” ia menjawab, ‘kemari, saya berjanji akan mendatangkan air untuk saat ini.; kedua berkata, ‘Pergilah kepada Rasulullah SAW –hingga ucapannya- lalu Nabi SAW minta bejana kemudian beliau SAW menuangkan dari kedua mulut tempat perbekalan tadi, lalu menyeru kepada manusia, “minumlah dan berilah minum,” maka minumlah di antara mereka yang ingin minum dan memberikan minum siapa yang dikehendakinya. Dalam hadits tersebut terdapat tambahan dan mukjizat nabawiyah.

Maksudnya, bahwa beliau SAW berwudhu  dari tempat bekal perempuan musyrik, dan inilah dalil apa yang telah berlalu dalam Syarh hadits Abu Tsa’labah mengenai sucinya bejana kaum musyrikin.

Juga menunjukkan atas sucinya kulit bangkai dengan disamak, karena kedua tempat bekal tersebut terbuat dari kulit hewan sembelihan orang musyrik, sedang sembelihan mereka adalah bangkai. Menunjukkan pula sucinya makanan orang musyrik karena perempuan musyrik tadi telah menyentuh air tersebut secara langsung, yang kurang dari dua kullah, karena mereka telah menyebutkan bahwa satu unta tidak dapat membawa air sebanyak dua kullah.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[إبانة الأحكام]

20. Daripada 'Imran ibn Hushain (r.a) bahawa “Nabi (s.a.w) dan para sahabatnya pernah berwuduk dari dua mazadah milik seorang perempuan musyrik.” (Muttafaq 'alaih)

Makna Hadis

Hadis ini merupakan sebahagian daripada hadis yang sangat panjang. Lengkapnya adalah Rasulullah (s.a.w) mengutus 'Ali (r.a) dan seorang sahabat selainnya dalam salah satu perjalanan yang dilakukan beliau untuk mencari air. Ketika itu mereka telah kehabisan air. Nabi (s.a.w) bersabda: “Pergilah kamu berdua mencari air.” Keduanya lalu berangkat dan di tengah jalan mereka bersua dengan seorang wanita yang duduk di atas tulang belakang untanya dengan membawa dua mazadah pada kedua sisinya. Mereka bertanya: “Dari manakah air itu?” Wanita itu menjawab: “Air ini aku ambil dari tempat yang jauhnya sama dengan perjalanan satu hari dihitung dari saat sekarang ini.”

Mereka berkata kepada wanita tersebut: “Pergilah kamu menghadap Rasulullah (s.a.w)” dan seterusnya. Kemudian Nabi (s.a.w) meminta satu bejana, lalu baginda menuangkan semua air yang terdapat pada dua mazadah wanita tadi ke dalam wadah tersebut. Setelah itu orang ramai pun dipanggil: “Minumlah dan berilah minum haiwan tunggangan kalian!” Orang ramai pun mula minum dan memberi minum kenderaan mereka dari air tersebut.

Analisis Lafaz

Perkataan “Nabi (s.a.w) dan para sahabat” merupakan kalimat yang bertujuan untuk menolak prasangka orang yang menduga bahawa peristiwa itu hanya khusus bagi Nabi (s.a.w) secara bersendirian tanpa melibatkan sahabatnya.
مزادتين dua mazadah, bentuk tatsniyah dari lafaz مَزَادَةِ, ertinya timba yang biasa digunakan untuk menyiram. Pada masa itu ember terbuat daripada dua kulit yang dibuat sedemikian rupa supaya memuat banyak air.

Fiqh Hadis

1. Wadah orang musyrik dianggap suci.
2. Menyamak dapat menyucikan kulit bangkai. Dua mazadah tersebut terbuat daripada kulit haiwan sembelihan kaum musyrikin, sedangkan sembelihan mereka hukumnya najis.
3. Air milik orang musyrik dianggap suci kerana wanita itu yang telah mengambil air, padahal jumlahnya kurang daripada dua qullah.
4. Peristiwa ini menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang amat menekankan kemudahan.

Sumber: 1. Subulus Salam Karangan Imam Ash-Shan'ani (w. 1182 H). 2. Ibanatul Ahkam Karangan Alawi Abbas Al-Maliki (w. 1391 H) dan Hasan Sulaiman An-Nuri.

Penulis: Mualif
Editor: Muhamad Basuki
©2022 Al-Marji'

Bagikan melalui:

Topik Pilihan