Bulughul Maram

01. Kitab Thaharah: 2. Bab Bejana - Kulit Menjadi Suci dengan Disamak - Hadis No. 19

  • ARTIKEL
  • Selasa, 19 April 2022 | 08:00 WIB
foto

Foto: ©moslemcharity.com

- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طُهُورُهاَ». صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)
__________
(1) - صحيح. وإن وهم فيه الحافظ، إذ عزو هذا اللفظ لابن حبان من رواية ابن المحبق ليس بصواب، وإنما هو لفظ حديث عائشة. وبيان ذلك «بالأصل».

17. Dari Salamah bin Al Muhabbiq RA ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ‘Dengan menyamak kulit bangkai maka dapat menyucikannya.’ (dishahihkan oleh Ibnu Hibban)

[Shahih: Shahih Al Jami' 3360]

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[سبل السلام]

Biografi Perawi

Salamah bin Al Muhabbiq RA adalah seorang shahabat, termasuk dari kalangan orang-orang Bashrah. Putranya yang bernama Sinan meriwayatkan hadits darinya dan Sinan juga seorang shahabat.

Tafsir Hadits

Menurut Ahmad, Abu Daud, An Nasa'i, Al Baihaqi dan Ibnu Hibban dari Salamah dengan lafazh:

«دِبَاغُ الْأَدِيمِ ذَكَاتُهُ»

‘Dengan menyamak kulit berarti dapat menyucikannya’

[Shahih: Shahih Abu Daud 4125]

Dalam lafazh lain:

«دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا»

‘Menyamaknya dapat mensucikannya’

Yang lainnya:

«دِبَاغُهَا طَهُورُهَا»

‘Menyamaknya dapat mensucikannya’

Lafazh lain:

«ذَكَاتُهَا دِبَاغُهَا»

Kesucian dengan menyamaknya

Yang lain lagi:

«ذَكَاةُ الْأَدِيمِ دِبَاغُهُ»

Kesucian kulit dengan menyamaknya.

Dalam bab ini banyak hadits semakna yang menunjukkan apa yang telah disebutkan hadits Ibnu Abbas.

Menyamakan antara menyamak dengan menyembeli sebagai pemberitahuan bahwa menyamak kulit kambing untuk menyucikannya sama kedudukannya dengan menyembelih dalam menjadikannya halal, karena dengan menyembelih dapat menyucikannya dan halal untuk dimakan.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[إبانة الأحكام]

17. Daripada Salamah Ibn al-Muhabbiq (r.a) bahawa Rasulullah (s.a.w) pernah bersabda: “Menyamak kulit bangkai bererti menyucikannya.” (Hadis ini dinilai sahih oleh Ibn Hibban)

Makna Hadis

Hadis ini telah membuktikan bahawa kulit bangkai adalah najis dan untuk meyucikannya ialah dengan cara menyamaknya, kerana proses penyamakan dapat menghilangkan dan membuang semua lendir najis dari semua pori-pori yang ada pada kulit tersebut.

Fiqh Hadis

Kulit bangkai hukumnya najis, tetapi dapat disucikan melalui proses penyamakan, seperti yang telah diterangkan dengan panjang lebar pada hadis no. 16.

Periwayat Hadis

Salamah ibn al-Muhabbiq ibn Rabi‟ah ibn Shakhr al-Hudzali, nama panggilannya adalah Abu Sinan al-Basri. Beliau meriwayatkan 12 hadis. Anak lelakinya yang bernama Sinan dan al-Hasan al-Basri telah mengambil riwayat daripadanya.

Sumber: 1. Subulus Salam Karangan Imam Ash-Shan'ani (w. 1182 H). 2. Ibanatul Ahkam Karangan Alawi Abbas Al-Maliki (w. 1391 H) dan Hasan Sulaiman An-Nuri.

Penulis: Mualif
Editor: Muhamad Basuki
©2022 Al-Marji'

Bagikan melalui:

Topik Pilihan