Bulughul Maram

02. Kitab Shalat: 14. Bab Shalat Ied - Sunnah Mendahulukan Shalat Ied Sebelum Khutbah - Hadis No. 451

  • ARTIKEL
  • Sabtu, 12 Agustus 2023 | 20:19 WIB
foto

Foto: Tribun Mataram

451 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

451. Dari lbnu Umar Radhiyallahu Anhuma, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar dan Umar menunaikan shalat dua hari raya itu sebelum khutbah." (Muttafaq Alaih).

[Shahih: Al Bukhari 963 dan Muslim 888]

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[سبل السلام]

Tafsir Hadits

Dalam hadits ini menunjukkan bahwa ini adalah perkara yang dibiasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam beserta kedua khalifahnya, dan mereka terus menerus melaksanakan hal tersebut. Secara zhahir hadits ini menunjukkan wajibnya mendahulukan shalat dari khutbah. Telah dinukil secara ijma' tidak wajibnya khutbah pada dua hari raya. Sandarannya adalah riwayat yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud dari hadits Abdullah bin As-Saib ia berkata

«شَهِدْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعِيدَ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: إنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ»,

"Aku hadir bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat ied, ketika selesai dari shalatnya beliau berkata, "Sesungguhnya kami akan berkhutbah, bagi yang suka untuk duduk mendengarkan khutbah maka duduklah, dan bagi yang menginginkan pergi, maka boleh ia pergi. [Shahih: Abi Dawud (1155)]

Hal ini menunjukkan bahwa khutbah ini tidak wajib. Jika khutbah didahulukan -dari shalat-maka tidak disyariatkan untuk mengulanginya, jika dilakukan, maka akan menyelisihi sunnah."

Telah terjadi perbedaan pendapat tentang siapa yang pertama kali berkhutbah sebelum shalat. Disebutkan dalam riwayat Muslim orang itu adalah Marwan. Dikatakan juga ia telah didahului oleh Utsman, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dengan sanad yang shahih sampai kepada Al-Hasan Al-Bashri ia berkata, "Orang yang pertama kali khutbah sebelum shalat adalah Utsman, yakni pada shalat ied." [Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (7/247)]

Adapun alasan Marwan mendahulukan khutbah ketika diingkari oleh Abu Said, ia berkata, "Sesungguhnya manusia tidak lagi duduk mendengarkan kami setelah shalat." Dikatakan, "Sesungguhnya mereka sengaja meninggalkan dari mendengar khutbah karena di dalamnya ada cacian kepada orang yang tidak pantas untuk dicaci dan berlebihan dalam memuji sebagian manusia."

Telah diriwayatkan oleh Abdur Razaq dari Ibnu Juraij dari Az-Zuhri, ia berkata, "Orang yang pertama kali membuat perkara baru dalam khutbah sebelum shalat ied adalah Muawiyah." [Mushannaf Abdir Razaq (3/284)]

Sesungguhnya semua itu adalah bid'ah yang menyelisihi petunjuk beliau Shallalllahu Alaihi wa Sallam. Adapun alasan Utsman adalah banyaknya manusia di Madinah dan jauh-jauhnya rumah, maka mendahulukan khutbah supaya orang yang jauh rumahnya bisa mendapatkan jamaah shalat ied, dan ini adalah pendapat yang menyelisihi petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[إبانة الأحكام]

51 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

51. Daripada Ibn Umar (r.a) bahawa Nabi (s.a.w), Abu Bakar serta Umar selalunya melakukan solat dua hari raya sebelum khutbah.” (Mutafaq ‘alaih)

Makna Hadis

Oleh kerana mendengarkan dua khutbah solat dua hari raya tidak diwajibkan, maka Nabi (s.a.w) mengemukakan satu pilihan menerusi sabdanya:

“Sesungguhnya kami akan berkhutbah. Barang siapa yang hendak mendengarkan khutbah, maka hendaklah dia duduk, tapi barang siapa yang tidak ingin mendengarkannya, maka dia bolehlah pergi.”

Mula-mula yang baginda lakukan ialah mengerjakan solat hari raya, kerana solat merupakan suatu yang paling penting kerana dengan mendahulukan solat akan memudahkan orang ramai. Orang yang mula-mula mendahulukan khutbah ke atas solat hari raya ialah Marwan ibn al-Hakam, gabenor Madinah. Tindakan ini dilakukan kerana orang ramai segera meninggalkan tempat solat sebaik solat selesai tanpa mahu mendengarkan khutbah terlebih dahulu. Ini disebabkan isi khutbahnya selalunya memuatkan maki hamun terhadap orang yang tidak patut diaibkan.

Analisis Lafaz

يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ : mereka yakni Nabi (s.a.w), Abu Bakar dan Umar selalunya mengerjakan solat hari raya aidil fitri dan hari raya aidil adha.

Fiqh Hadis

Mendahulukan solat hari raya ke atas khutbah. Ini merupakan pendapat para ulama kerana mengikuti Sunnah Nabi (s.a.w) dan dua orang khalifah sesudahnya. Tetapi mereka berselisih pendapat mengenai khutbah yang dilakukan sebelum solat hari raya.
1. Mazhab al-Syafi’i dan mazhab Hanbali menegaskan khutbah tidak diambil kira dan mesti diulang semula sesudah mengerjakan solat.
2. Mazhab Hanafi mengatakan bahawa khutbah sudah dianggap sah, tetapi itu dimakruhkan.
3. Mazhab Maliki mengatakan bahawa khutbah dianggap sah, dan mengulanginya sesudah solat merupakan sesuatu yang dianjurkan.

Menurut pendapat yang lain di sisi mereka, mengulangi khutbah merupakan sesuatu yang disunatkan.

Sumber: 1. Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam karangan  Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani (773 H - 852 H) 2. Subulus Salam Karangan Imam Ash-Shan'ani (w. 1182 H). 3. Ibanatul Ahkam Karangan Alawi Abbas Al-Maliki (w. 1391 H) dan  Hasan Sulaiman An-Nuri. Untuk kitab Ibanatul Ahkam jilid 3 dan 4 dilanjutkan oleh Abu Abdullah bin Abd al-Salam ‘Allusy.

Penulis: Mualif
Editor: Abu Halima
©2023 Al-Marji'

Bagikan melalui:

Topik Pilihan